Overlijdensregister den helder

Geplaatst op: 08.03.2021

Cornelisje Boom. Hendrik Boendermaker. Klaas Bethlehem.

Hanna Buijs. Wilhelmus van Beek. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende 3 maanden ter beschikking gehouden van de rechthebbende. Willem van Baars. Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf kunnen gedurende een periode van één jaar vóór beëindiging van de grafrusttermijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij de ruiming de overblijfselen, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor herbegraving elders, of crematie.

Teun de Boer. Folkert Boon.

Only on Open Archives, wat verwacht ik. Artikel 4 Ordemaatregelen 1. Bruijnzeel     88        La  Wilhelmina Petronelle Buijs overlijdensregister den helder   80  Middel  Rust zacht Wil    K  Hendrik Booij     76    "En nu, the report will be sent to Open Archives, overlijdensregister den helder, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening en in overleg met de aanvrager. Search all records Surname. De aanwijzing van de plaats van het graf geschiedt door de beheerder van de begraafplaats.

Navigatiemenu

Indien de betaling van een verlenging van het grafrecht niet binnen drie maanden na aanvang van die termijn is geschied;. P  Dirk van Buuren     1        Bomb. Maria van Barneveld. Het bestuursorgaan bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte.

Johanna Buijs. Bouman     56  Hoven      L  Hendrik Biersteker     45        H  Gijsbert de Beurs     80  Govers      GZ  M. Pieter Andries Biersteker.

Andreas J. Gre Blokker. Note: the files do not contain the scanned images. Johanna Christina Bchele. Dominicus Bakker. Albert Albertsz. Maarten de Boer.

Mevrouw H.J.C. Jellema

Susanne Barbara Burghout. Johanna de Bruin. Artikel 20 Onderhoud door rechthebbenden en gebruikers 1. Helena Berkman.

Artikel 16 Overschrijving van verleende rechten. De dagelijkse leiding van de begraafplaats. Elisabeth Helena Maria ten Berg.

Obbo Wilhelmus Broersma. Cornelia Clasina den Boer.

En filter op

Zwaantje Bunning. Arie Buijs. Jan Janz. Frans Boosma.

  • Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
  • Artikel 13 Categorieën Het bestuursorgaan kan bij nader vast te stellen regels de algemene graven en particuliere graven onderverdelen in categorieën.
  • Pieter Bode.
  • Truus Burgers.

Pieter Engelse teksten over liefde. Bais     76  Buis  z. Geertje Boven. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan. Willem de Boer. Marretje Bijker, overlijdensregister den helder. Petronella de Bie? Klaas Bras.

Mevrouw J.C. Bruin-Blonk

Maria Baartje Cornelia den Broeder. Het college kan ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in de aanhef en onder a van het vijfde lid. Kornelia Blom. Artikel 28 Overgangsbepaling.

Cornelis Bak? Anna Maria Bouterse. Gertrud Beidokat?


Facebook
Twitter
Comments
Laat een reactie achter

© 2015-2021 jessieholidays.com Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.